Viktig information!

Skåneinstallatören AB (556592-9048) blev den 18 Juli 2019 uppköpta av bemtgruppen AB.

Verksamheten kommer att fortsätta som en egen organisation, någon organisationsförändring kommer inte att ske. Inga pågående projekt eller avtal kommer att påverkas.

Skåneinstallatören AB´s verksamhet drivs vidare som tidigare med bibehållen personalstyrka.

Vad är bemtgruppen?

bemtgruppen är en Malmöbaserad koncern som bland annat arbetar med fastighetsteknik.

I gruppen finns sedan tidigare:
bemt AB, bemt fastigheter AB, VVS-Installatören i Malmö AB, GDR Security AB, Veco AS, RSL Fastigheter.
Vi kommer därför nu kunna erbjuda en ännu bredare service till Skåneinstallatörens AB nuvarande kunder.

Vid frågor vänligen kontakta:

Jonas Nilsson – VD: 040-92 00 30
Emma Ström – Ekonomiansvarig: 040-92 00 30
Niklas Svensson – Projektledare: 070-377 06 24
Michael Brannefalk – Ägare bemtgruppen AB: 040-59 95 95

Systerbolaget Skåneinstallatören VVS AB (556138-3737) har försatts i konkurs och ingår inte i förvärvet av Skåneinstallatören AB.