Värme / Sanitet

Vi på VVS-Installatören har lång erfarenhet av servicearbeten, allt från utbyte av sanitetsporslin och blandare till kompletta badrumsrenoveringar. Byte av fjärrvärmecentraler, pannor, pumpar och varmvattenberedare. Akuta reparationer, felsökning och förslag till bättre energilösningar. Våra kunder finns inom industri, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, kommuner och privatpersoner.

Fjärrvärmeteknik

VVS-Installatören utför service och underhåll på Malmös fjärrvärmenät. Men vi projekterar och installerar även fjärrvärmeanläggningar oavsett om det är till en villa, en hel bostadsrättsförening, fastighetsbolag eller en industri. Vi utför service och underhållsarbete på befintliga anläggningar för att säkerställa optimal drift. Vi uppdaterar och optimerarar befintliga anläggningar för längre livstid och bättre driftsekonomi.

Din samarbetspartner inom fjärrvärme & sanitet